Kapasitetsprøver av stasjonære batterianlegg og UPS-anlegg med avansert testutstyr.
Kontroller av stasjonære anlegg.
Utskifting og eller reperasjon av batterianlegg.
Konsulentbistand relatert til drift, vedlikehold eller utbygging av elforsyningsanlegg.
Bistand i forbindelse med solcelleanlegg til hytter og fritid samt salg av materiell.

Salg og service av reservekraft,nødstrømsaggregater.

Firmaet har spesialisert seg på batterianlegg,likestrømsanlegg og backup for dataanlegg.

Aurskog Power AS foretar kontroller-reparasjoner- nymontasje av alle typer batterianlegg uansett fabrikat.

Stasjonære batterier

Stasjonære batterianlegg